Zakres działalności

Centralne Laboratorium Analiz Środowiskowych - Centlab Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. W 2001 roku Laboratorium uzyskało Certyfikat Akredytacji nr AB 336 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

ab 336
pol lab

Centralne Laboratorium Analiz Środowiskowych – CentLab oraz Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska „Puszcza Borecka” są rzeczywistym członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB i są zarejestrowane pod nr 1073

Zakres działalności:

 1. Wykonywanie analiz chemicznych związków organicznych i nieorganicznych w próbkach środowiskowych, biologicznych i żywnościowych,
 2. Wykonywanie oznaczeń parametrów środowiska monitorowanych w ramach następujących międzynarodowych i krajowych programów środowiskowych:
  • Program EMEP (European Monitoring Evaluation Programme),
  • Program GAW/WMO (Global Atmosphere Watch / World Meteorological Organization),
  • Program PMŚ (Państwowy Monitoring Środowiska),
  • Program ZMŚP (Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego),
 3. Prowadzenie prac metodycznych w zakresie opracowywanie i wdrażanie nowych procedur badawczych,
 4. Współpraca z zakładami IOŚ-PIB,
 5. Prowadzenie praktyk studenckich.