Wyposażenie

Laboratorium dysponuje szeregiem technik pomiarowych do oznaczania składu pierwiastkowego od dużych stężeń (zawartości), poprzez stężenia śladowe, aż do ultraśladów:

 • spektrometrią absorpcji atomowej płomieniowej i elektrotermicznej (FAAS, GF-AAS)

Unicam, AAS-QZ 989 SOLAAR,

C.ZEISS JENOPTIC, AA/AE AAS-30,

Hitachi, Z-2000,

 • spektrometrią plazmowa emisyjna (ICP-OES)

Varian, Vista-Pro,

 • spektrometrią mas ze źródłem plazmowym (ICP-TOF-MS)

GBC Optimass 9500,

 • analizator rtęci

AMA-254,

Milestone DMA-80.

 

Do identyfikacji i pomiarów ilościowych związków organicznych stosowane są aparatura i metody:

 • chromatografii cieczowej (detektory PDA i fluorescencyjny)

Waters, Alliance e2695,

 • chromatografii gazowej ze spektrometrem masowym, detektorem wychwytu elektronów (GC-MS/MS, ECD) i przystawka Headspace

Varian, Saturn 2200 + TELEDYNE TEKMAR HT3 Headspace Autosampler,

 • chromatografii gazowej ze spektrometrem masowym typu potrójny kwadrupol
  (GC-QQQ-MS) i z desorberem termicznym

Agilent Technologies, dwa systemy 7000 GC/MS Triple Quad,

Desorber termiczny Markes Unity 2,

 

 

Aniony nieorganiczne oznaczane są metodą chromatografii jonowej:

Dionex ,ICS-1100

i elektroforezy kapilarnej

Waters, Ion Capillary Analyzer

 

 

Oznaczanie całkowitego węgla organicznego i rozpuszczonego węgla organicznego:

SHIMADZU, TOC-5000 i SSM-5000.

 

 

Laboratorium wyposażone jest w najnowsze urządzenia do przygotowania próbek.

 • System mikrofalowy Milestone, Start D,
 • System mikrofalowy Berghof, SpeedWave,
 • Liofilizator Labconco,
 • System do ekstrakcji Foss, Soxtec,
 • System do przyspieszonej ekstrakcji Dionex, ASE 350.